Taal kan niet alleen een inhoudelijke boodschap overdragen, maar het kan ook verraden of je liegt of niet. Hier zijn dan wel meerdere berichten van je nodig waarin je onwaarheden verkondigt. Onderzoekers is het namelijk gelukt om een psychologisch model van de voormalige Amerikaanse president Trump te maken. Doordat ze meerdere berichten, tweets in dit geval, van één persoon hadden onderzocht was het mogelijk om uit te pluizen of aan de hand van een beperkt aantal berichten konden voorspellen of er in de rest van de berichten een onwaarheid werd verkondigd. Ben je niet zo geïnteresseerd in de psychologische toestand van anderen, maar heb je zelf hulp nodig? Dan kan je een psycholoog Den Haag opzoeken.

De onderzoekers ontdekten patronen in de berichten die onwaar waren. Ze bevatten bijvoorbeeld meer negatieve teksten die emoties uitdrukken en verder worden de onwaarheden stelliger verwoord dan waarheden. Op basis van die bevindingen hebben de onderzoekers een model opgesteld om te kunnen voorspellen of er in andere berichten gelogen wordt of niet. Het model bleek erg doeltreffend. De wetenschappers konden in driekwart van de gevallen waarin een vals bericht was geplaatst correct voorspellen dat er een onwaarheid werd verkondigd.

Het is door de taalwetenschappen al aangetoond dat manier waarop taal door een persoon wordt gebruikt iets kan verklappen over iemands psychologie en persoonlijkheid. Het is echter nog niet duidelijk in kaart gebracht hoe goed men aan taal kan staven of waarheidsprekers en leugenaars van elkaar kunnen worden onderscheiden. Onderzoek hiernaar geeft gewoonlijk namelijk wisselende resultaten.

Onderzoek naar tweets op Twitter

Het kan zijn dat taalgebruik te persoonlijk is om er een gegeneraliseerde uitspraak in het algemeen over te kunnen doen. Anders gezegd, de uitkomsten uit een studie naar het taalgebruik van grote groepen mensen kan niet gereduceerd worden naar een model voor het individu, althans dat werd er gedacht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Om dit idee te falsificeren zetten ze een onderzoek op. Hierin onderzochten ze alle berichten die Donald Trump tijdens zijn ambtstermijn als president op Twitter heeft geüit.

Er werden in totaal in het eerste onderzoek zo’n 469 tweets bekeken. Een groep factcheckers had al naar een deel van de berichten gekeken en kon toen constateren dat een deel van de berichten een onjuistheid verkondigde en een ander deel was waar. Vervolgens werd een computerprogramma gebruikt om de teksten te analyseren en patronen te herkennen tussen de foutieve en correcte berichten. Daaruit volgde dat de teksten die waarheid bevatten ten opzichte van die leugens bevatten significant van elkaar verschilden. Opvallend was dat de incorrecte berichten over het algemeen negatiever van aard waren en vaker gingen over anderen dan over zichzelf. Een ander opmerkelijk punt is dat de berichten met leugen met meer overtuiging en stelliger werden verkondigd.

In het tweede onderzoek werden andere tweets onderzocht waar het nieuw gevonden model uit de eerste studie op los gelaten werd. Het ging hierbij om 484 berichten. Hiervan werd in drie vierde van gevallen correct aangetoond dat de tweet een leugen had. Hiermee lijkt een persoonlijk model een toevoeging te zijn op modellen die er al waren. Dit kan mogelijk handig zijn voor journalisten die snel moeten kunnen verifiëren of iets waar of onwaar is. Wel is het daarom opletten geblazen over wat je precies op internet achterlaat. Andere kunnen zodoende een psychologisch model van je opstellen.